Předaná ocenění Medica Veterinaria 2019

20. února 2020, Břevnovský klášter, Praha

Cena za mimořádný přínos veterinárnímu lékařství

 

 

MVDr. Jiří Ládr (in memoriam, převzala dcera Zuzana Ládrová)

V oblasti transformace SVS po revolučních změnách 1989

MVDr. Jan Hnízdo (převzal Dr. Urban)                                                                                      

V inspirativním přístupu k práci v prezidiu ČAVLMZ v letech 2015-2019

Prof. MVDr. Vladimír Celer, DrSc

V oblasti diagnostiky, imunoprofilaxe a epizootologie infekčních onemocnění zvířat

MVDr. Jiří Ládr (in memoriam, převzala dcera Zuzana Ládrová)

MVDr. Jan Hnízdo, Ph.D., (převzal Dr. Urban) 

Prof. MVDr. Vladimír Celer, DrSc.

 

Cena za celoživotní přínos veterinárnímu lékařství

 

 

Prof. MVDr. Václav Kouba, DrSc

Za významný podíl na úspěšných národních, mezinárodních a celosvětových ozdravovacích programech proti nákazám zvířat a za založení globální epizootologie

Prof. MVDr. Václav Kouba, DrSc.

  Zvláštní cena hodnotitelské komise

 

 

Ing. Libor Bittner

Za mimořádný přínos pro ochranu zdraví zvířat v oblasti výroby biopreparátů

Ing. Libor Bittner, Ph.D.

 

Cena prezidentky Komory veterinárních lékařů ČR

 

 

MVDr. Karel Daniel

Za celoživotní přínos a práci pro Komoru veterinárních lékařů České republiky

MVDr. Karel Daniel

 

Cena ústředního ředitele Státní veterinární správy

 

 

MVDr. Jiří Hlaváček                                                                                                                                                                   

Cena za odborný článek v časopise Veterinářství/Veterinární klinika

– Choroby psů

 

PhDr. Miroslav Hmirák  

Hemoperfuze při léčbě intoxikace pentobarbitalem – kazuistika

PhDr. Miroslav Hmirák

Cena za odborný článek v časopise Veterinářství/Veterinární klinika 

– Choroby koček

 

 

MVDr. Dana Lobová, Ph.D  

Hemotropní bakterie koček, jejich identifikace a prevalence v České republice

MVDr. Dana Lobová, Ph.D

Cena za odborný článek v časopise Veterinářství/Veterinární klinika 

– Choroby hospodářských zvířat

 

MVDr. Romana Kadek

Hemoperfuze při léčbě intoxikace pentobarbitalem – kazuistika

MVDr. Romana Kadek

Cena za odborný článek v časopise Veterinářství/Veterinární klinika

– Choroby koní

 

Doc. MVDr. Jana Mezerová, Ph.D

Rány na hlavě koní

Doc. MVDr. Jana Mezerová, Ph.D

Cena za odborný článek v časopise Veterinářství/Veterinární klinika

– Choroby ptáků, plazů  a drobných savců

 

MVDr. Henrieta Zbořilová (a kol.)

Analýza zdravotních komplikací u dospělých leguánů zelených (Iguana iguana)

MVDr. Henrieta Zbořilová (a kol.)

Cena za odborný článek v časopise Veterinářství/Veterinární klinika

– Hygiena potravin

 

MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.

Účinek vybraných konzervantů na růst listeria monocytogenes v lahůdkářských výrobcích

MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.