Předaná ocenění Medica Veterinaria 2017

5. prosince 2016, České muzeum hudby, Praha

 

Cena za mimořádný přínos veterinárnímu lékařství

 

 

MVDr. Miloš Urban

Za iniciaci a realizaci zásadních systémových změn v činnosti České asociace veterinárních lékařů malých zvířat během výkonu funkce prezidenta asociace

MVDr. Zbyněk Semerád,Ph.D.

Za úspěšné zvládnutí problému vzniku ohniska afrického moru prasat na území České republiky

 

Prorektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno profesor Prof. MVDr. Alfred Hera, CSc., oceněný MVDr. Zbyněk Semerád, Ph.D. a ředitel vydavatelství Profi Press ing. Martin Sedláček

 

Ředitel vydavatelství Profi Press ing. Martin Sedláček, oceněný MVDr. Miloš Urban a prorektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno profesor Prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.

 

Cena za celoživotní přínos veterinárnímu lékařství

 

 

Prof. Alfred Hera,CSc.

Za celoživotní přínos české i evropské veterinární medicíně na poli strategie omezující používání látek s antimikrobiálním účinkem, za dlouholeté vedení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv a za působení a reprezentaci České republiky na úrovni evropských lékových agentur

Prof. MVDr. Karel Hruška, DrSc.,

Za rozvoj aplikované endokrinologie, za podíl na využití výpočetní techniky ve veterinárním lékařství a za dlouholetý podíl na rozvoji a řízení Výzkumného ústavu veterinárního lékařství

 

Prezident Komory veterinárních lékařů MVDr. Karel Daniel, oceněný prorektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno profesor Prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. a ředitel Státní veterinární správy MVDr. Zbyněk Semerád

 

Ředitel Státní veterinární správy MVDr. Zbyněk Semerád, oceněný Prof. MVDr. Karel Hruška, DrSc. cenu za něho převzal jeho syn MVDr. Karel Hruška ml., prezident Komory veterinárních lékařů MVDr. Karel Daniel

 

Zvláštní cena prezidenta  Komory veterinárních lékařů ČR

 

 

Prof. MVDr. Čeněk Červený CSc.

Za přínos v oblasti veterinární historie

Prezident Komory veterinárních lékařů MVDr. Karel Daniel předal cenu MVDr. Karlu Kovaříku, který ji převzal v zastoupení za oceněného prof. MVDr. Čeňka Červeného, vpravo víceprezidentka Komory veterinárních lékařů MVDr. Radka Vaňousová.

 

Cena za odborný článek v časopise Veterinářství/Veterinární klinika

– Choroby psů

 

MVDr. Aleš Tomek DipECVN

Za článek: Diagnostická a terapeutická výzva při mnohočetné patologii v krční oblasti u čtyř psů.

Šéfredaktor  časopisu Veterinářství MVDr. Karel Veselý, oceněný MVDr. Aleš Tomek DipECVN  a  šéfredaktor časopisu Veterinární klinika MVDr. Karel Kovařík

 

Cena za odborný článek v časopise Veterinářství/Veterinární klinika 

– Choroby koček

 

 

MVDr. Jarmila Konvalinová, PhD.

Za článek: Bartonelóza – onemocnění koček, psů i člověka.

Šéfredaktor časopisu Veterinární klinika MVDr. Karel Kovařík,  oceněná MVDr. Jarmila Konvalinová, PhD. a šéfredaktor  časopisu Veterinářství MVDr. Karel Veselý

 

 

Cena za odborný článek v časopise Veterinářství/Veterinární klinika 

– Choroby přežvýkavců a prasat

 

 

Doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, PhD.

Za článek: Verminózní pneumonie ovcí a koz.

Šéfredaktor  časopisu Veterinářství MVDr. Karel Veselý, oceněný doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, PhD. a šéfredaktor  časopisu Veterinární klinika MVDr. Karel Kovařík

 

Cena za odborný článek v časopise Veterinářství/Veterinární klinika

– Choroby ptáků, plazů  a drobných savců

 

 

MVDr., Ing. Eva Čermáková

Za článek: Terapie respiratorních onemocnění plazů – nebulizace a přímý přístup do plic.

Šéfredaktor  časopisu Veterinární klinika MVDr. Karel Kovařík,  oceněná MVDr., Ing. Eva Čermáková a šéfredaktor časopisu Veterinářství MVDr. Karel Veselý

 

Cena za odborný článek v časopise Veterinářství/Veterinární klinika

– Choroby koní

 

MVDr. Zuzana Drábková, Ph.D.

Za článek: Syndrom shivers u koní.

Šéfredaktor časopisu Veterinářství MVDr. Karel Veselý, oceněná MVDr. Zuzana Drábková, Ph.D. a  šéfredaktor  časopisu Veterinární klinika MVDr. Karel Kovařík