Ocenění

Předaná ocenění prvního ročníku Medica Veterinaria 2016

8. prosince 2016, Klementinum Praha

 

Cena za mimořádný přínos veterinárnímu lékařství

 

 

MVDr. Kateřina Nedbalcová, Ph.D.

za projekt Vývoj a výroba veterinárních setů pro stanovení Minimální inhibiční koncentrace antimikrobiálních látek standardizovanou mikrodiluční metodou a nový koncept hodnocení účinnosti antimikrobiálních látek stanovením MPC

MVDr. Jiří Beránek, Ph.D.

za mimořádnou reprezentaci české veterinární medicíny v Evropské  společnosti veterinární oftalmologie a za zásadní podíl na organizaci mezinárodního setkání oftalmologů v Toulouse ve  Francii

Prezident Komory veterinárních lékařů MVDr. Karel Daniel, oceněná MVDr. Kateřina Nedbalcová, Ph.D., ředitel vydavatelství Profi Press ing. Martin Sedláček

 

Oceněný MVDr. Jiří Beránek, Ph.D. a prezident Komory veterinárních lékařů MVDr. Karel Daniel

 

Cena za celoživotní přínos veterinárnímu lékařství

 

 

MVDr. Oldřich Matouch, CSc.

za celoživotní přínos v oboru epidemiologie a virologie a odbornou činnost se zaměřením na diagnostiku vztekliny, detekci protilátek a zdokonalování laboratorních metod na úseku vztekliny

Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.

za pedagogickou činnost na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně a za podíl na rozvoji veterinárního lékařství malých zvířat

 

Ředitel Městské veterinární správy Praha Doc. Dr. Antonín Kozák, MVDr. Oldřich Matouch, CSc. a prorektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno profesor Prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.

 

Prorektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno profesor Prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.,  oceněný Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc., ředitel Městské veterinární správy Praha Doc. Dr. Antonín Kozák

 

Zvláštní cena prezidenta  Komory veterinárních lékařů ČR

 

MVDr. Ladislav Stodola

 

Víceprezidentka Komory veterinárních lékařů MVDr. Radka Vaňousová, oceněný MVDr. Ladislav Stodolaprezident Komory veterinárních lékařů MVDr. Karel Daniel

 

Cena za odborný článek v časopise Veterinářství/Veterinární klinika

– Choroby psů

 

MVDr. Petra Vejražková

ocenění získává článek Chirurgie vrozených extrahepatálních portosystémových zkratů a dlouhodobý poorepační stav u psů

Šéfredaktor časopisu Veterinární klinika MVDr. Karel Kovařík, oceněná MVDr. Petra Vejražková  a šéfredaktor  časopisu Veterinářství MVDr. Karel Veselý

 

Cena za odborný článek v časopise Veterinářství/Veterinární klinika 

– Choroby koček

 

MVDr. Jan Hnízdo

ocenění získává článek Mediální epikondylitis paždí kosti u kočky – diagnostická a terapeuitická výzva

 

Šéfredaktor  časopisu Veterinářství MVDr. Karel Veselý, cenu převzal v zastoupení prezident České asociace veterinárních lékařů malých zvířat MVDr. Miloš Urbanšéfredaktor časopisu Veterinární klinika MVDr. Karel Kovařík

 

Cena za odborný článek v časopise Veterinářství/Veterinární klinika 

– Choroby přežvýkavců a prasat

 

MVDr. Zdeňka Kazatelová

ocenění získává článek Kokcidióza kůzlat

 

Šéfredaktor časopisu Veterinární klinika MVDr. Karel Kovařík, oceněná MVDr. Zdeňka Kazatelová  a šéfredaktor  časopisu Veterinářství MVDr. Karel Veselý

 

Cena za odborný článek v časopise Veterinářství/Veterinární klinika

– Choroby ptáků, plazů  a drobných savců

 

MVC. Anna Zemanová

ocenění získává článek Základní metody kardiologického vyšetření u plazů

 

Šéfredaktor  časopisu Veterinářství MVDr. Karel Veselý,   oceněná MVC. Anna Zemanovášéfredaktor časopisu Veterinární klinika MVDr. Karel Kovařík

 

Cena za odborný článek v časopise Veterinářství/Veterinární klinika

– Choroby koní

 

MVC. Ronen Hoikhman

ocenění získává článek Proteiny akutní fáze a jejich diagnostický význam u koní

 

Šéfredaktor časopisu Veterinární klinika MVDr. Karel Kovařík, oceněný MVC. Ronen Hoikhman šéfredaktor  časopisu Veterinářství MVDr. Karel Veselý