Předaná ocenění Medica Veterinaria 2020

 

Cena za odborný článek v časopise Veterinářství

– Choroby psů

 


MVDr. Jaroslav Kučera, CSc.

Juvenilní nefropatie boxerů

 

Cena za odborný článek v časopise Veterinářství

– Choroby koček

 

 

Prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.

Konjunktiválne infekcie mačiek, najčastejšie očné ochorenie u juvenilnej mačky

 

Cena za odborný článek v časopise Veterinářství

– Choroby hospodářských zvířat

 


MVDr. Adriena Hochmanová

Rekurentní bakteriální pneumonie u telat ve výkrmu a možnosti jejich diagnostiky a terapie

 

Cena za odborný článek v časopise Veterinářství

– Choroby koní

 


MVDr. Andrea Kopecká

Equinní sarkoid

 

Cena za odborný článek v časopise Veterinární klinika

– Choroby ptáků, plazů  a drobných savců

 


MVDr. Anna Hundáková

Choroby fretiek (Mustela putorius furo) súvisiace s imunitným systémom

Cena za odborný článek v časopise Veterinářství

– Hygiena potravin

 


Doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Pestrá strava, základ zdraví pro lidi i pro včely